ALLAH (C.C.)’A VE RESULÜNE İTAAT

2009-02-11 12:07:00


Allah'a ve Resulüne itaat etmek İçin öncelikle sağlam bir İmana ihtiyaç vardır.

Akaid ilminde İman: Allah'ın varlığına,birliğine ve Kemâl sıfatlarına, hem de Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hak Peygamber olduğuna ve Allah (c.c.)'dan getirdiği bütün hükümlere kalbi İle İnanmak ve bu İnancı dil ile de söylemektir. Bundan dolayı İmanın iki rüknü vardır:

1-   Allah (c.c.)'ın varlığına ve birliğine inanmak.

2-   Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Peygamber­liğine inanmaktır.

Şahâdet kelimesi de bu manaları taşı­maktadır. "Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eş-hedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlühû" manası: "Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka (ibâdete lâyık) hiç bir ilâh yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed, Onun kulu ve peygamberidir".

Allah (c.c..)'a ve Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimize İnanan bütün Müslü­manların tam anlamıyla itaat etmeleri şart­tır. Zaten. Müslüman demek, kelime anlamı İtibariyle: Allah'a ve Resulüne teslim olan, boyun eğen ve kurtuluş yoluna giren demek­tir. O halde yaratılış gayemiz olan. kulluk görevimizi en İyi şekilde yerine getirmeliyiz. Allah ve Resulünün emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınmalıyız.

Cenab-ı Allan âyet-i Kerimelerinde:”Ey İman edenler!Allah’a itaat edin.Peygambere ve sizden olan Ulülemre (idarecilere) de itaat edin.Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz,Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız,onu Allah’a ve Resûle götürün(onların talimatlarına göre halledin);bu hem hayırlı hemde netice bakımından daha güzeldir.(1)

"Ey İman edenler! Allah'a ve Resûlüne İtaat edin,işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın" (2) buyurmuştur.

Diğer bazı âyet-i Kerîmelerde İse Pey­gamberimize İtaatin Allah'a itaat olduğu açıklanmıştır.

"Peygamber'e İtaat eden, Allah'a itaat etmiş olur, kim yüz çevirirse bilsin ki, biz seni onlara bekçi göndermedik" (3)

"Ey Muhammed! Şüphesiz sana bîât (baş eğerek ellerini vermek demektir) edenler, Al­lah'a bîât etmiş olurlar” (4) buyurulmuştur.

Veda Hutbesinde. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.): "Ey Müminler size iki emanet bırakıyorum ki; Onlara sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetin İlki, Allah'ın Kitab-ı Kur'an-ı Kerîm, diğeri ise, benim sünnetlerimdir" buyurmuştur.

Değerli Müslüman kardeşlerim, Bu âyet ve hadislerden bize düşen, emanetlere, hıya­net etmeden, itaat etmeniz İstenmektedir. Peygamberimize İtaat, Allah'a İtaat sa­yılmıştır. Çünkü, peygamberimiz kendinden hiçbir şey konuşmazdı.

Necm süresinde, "O, kendiliğinden konuş­mamaktadır.Onun konuşması ancak, bildirilen bir vahiy iledir." (5) buyurulmuştur.

Peygamberimiz Hz.Muhammed(s.a.s.) kendi heva ve hevesinden değil,vahiy ile gerçekleri konuşmuştur.Bu husus Kuran-ı Kerimde ifade buyurulmuştur.Herhangi bir konuda istişare edilirken Peygamberimizin söylediği hususun vahiy olup olmadığı ashap tarafından sorulmakta,konu vahiy ile bildirilmemmişse,farklı görüşler konuşulup uygulanmaktaydı.Mesela:Hendek savaşında Selmani Farisinin fikri benimsenmiş ve uygulanmıştır.

       Kuran-ı Kerimi en iyi anlayan ve yaşayan,en güzel örnek olan Peygamberimiz Hz.Muhammed(s.a.s.) dir.Onu önemsemeden,O’na itaat etmeden,Allah (c.c.)’a itaat edemeyiz.Onun içindir ki Peygamberimize itaat Allah(c.c.)’a itaat sayılmıştır.

Allah'a ve Resulüne itâat demek; Can-ı gönülden inanıp onların emrettiklerini yap­mak, yasaklarından kaçınmakla olur.Aksi halde, Allah'ı ve Resulünü seviyor ve itaat ediyorum dediği halde, Allah ve Resulünün emirlerini yerine getirmeyip, yasaklarından kaçınmayanlar ancak ve ancak yalan söylemiş olurlar.Sadece ve sadece kendilerini kandırırlar.

Cenab-ı Allah, Cümle Ümmet-i Muhammed-i hakkıyla, kendine ve Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)'e itâat eden amel-i Salih kullarından eylesin.

               1-Nisa Sûresi âyet:59

               2-Enfâl Sûresi âyet: 20-21

               3-Nisa Sûresi âyet: 80

               4-Fetih Sûresi âyet 10

               5-Necm Sûresi âyet: 3-4

171
0
0
Yorum Yaz