ANNE-BABA HAKKI

2011-01-12 09:54:00

Anne-Baba Hakkı gerçekten çok önemlidir.Onların kıymetini sağlıklarında bilmeli,hürmet ve saygıda azami gayreti sarf etmeliyiz.Onları asla incitmemeliyiz.Şayet vefat etmişlerse onları rahmet,minnet,şükran,hayır dua ederek hatırlamalıyız.

 

Âyet-i Kerimede: “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Eğer onlardan biri, veya  her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, kendilerine “öf” bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.” (1) buyurulmuştur.


            Bu âyet-i kerimede; bir müminin, anne-babasına,  iyilikte bulunması, saygılı davranması, onlara güzelce bakılması,şefkat ve merhamet yüklü sözcüklerle güzel bir şekilde hitap etmesi gerektiği bildirilmiştir. Zira çocukları güçsüz bakıma muhtaçken,  anne-babası çocuğuna nasıl kol kanat germişse, bütün zorluk ve meşakkatlere rağmen hep güler yüz gösterip, güzel söz söyleyen ecdadımıza aynı ve daha üst güzelliklerle mukabele etmeliyiz. Anne- Babalar çocuklarının mutluluğu için nasıl fedakarlıklara katlanmışlarsa, bizlerde aynı güzellikte hizmeti onlara sağlamalıyız.

 

Üzülerek ifade ediyorum ki, günümüzde, evlatları için her türlü fedakarlığı yaptığı halde yalnızlığa itilmiş,  yalnızlığa terk edilmiş, sahipsiz gözü yaşlı anne-babalarla sıkça karşılaşıyoruz. Göz yaşlarının, terk edilmişliğin, hayata küsmenin meydana getirdiği bu sıkıntılı aileler, vicdanları derinden yaralıyor. Oysa bu aileler, huzur ve mutluluk, fedakarlık ve sabır, merhamet ve hoşgörü anlayışı ile hayatlarını sürdürseler gerçek kurtuluşu ve huzuru bulurlar. Bizler onların varlığı ile sıkıntı ve meşakkat değil huzur ve mutluluk duymalıyız. Varlıklarını yük değil, nimet olarak anlamalıyız.

Dünyaya gelmemize vesile olan,bizim için her türlü fedakarlıktan kaçınmayan, anne-babalarımız, bizler için hayat ve huzur kaynağıdır. Her birimiz güçsüz ve aciz bir konumda iken, Rabbimizin Lütfu,Keremi ile, anne-babamızın, sevgi, şefkat, merhamet dolu kucağında hayata başladık.Anne-Babalar Çocuklarına büyük bir zevkle kol kanat gererler. Onlar, yemezler, yedirirler; giymezler, giydirirler; ağlarlar, ağlatmazlar; kısacası çektikleri sıkıntıları hissettirmeden çocuklarının güzel yaşamalarını sağlarlar.

Doğruyu, yanlışı,iyi’yi,kötüyü, şefkati, merhameti, sevgiyi, hoşgörüyü,fedakarlığı ve daha nice insanî erdemleri öncelikle onlardan öğreniriz. Bu itibarla anne-babalarımız, ilk Öğretmenlerimizdir.

 
            Şüphesiz ki her Mü’min, Allah’ın rızasını kazanmayı, O’nun âhi rette sunacağı nimetlere nail olmayı hedefler. Bu hedefe ulaşılmasında, Salih amellerin ayrı bir yeri vardır. Unutmayalım ki, anne-babanın hayır dua ve rızası, bu güzelliklere ulaşmanın yollarından biridir.

            Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed(s.a.s.), “Allah’ın rızası, anne-babanın rızasında, Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.”(2) buyurmuştur. Ayrıca anne-babaya isyan, büyük günahlar arasında sayılmıştır. Peygamberimiz, “Büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi? Allah’a şirk koşmak ve ana-babaya âsi olmaktır.” (3)buyurmuştur. Bizler anne-babamızın rızasını kazanarak onların hayır duasını almanın gayreti içinde olmalıyız. Zira Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.s.), “Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: “Mazlumun duası, misafirin duası ve anne- babanın evladına duası.”(4) buyurmuştur. Onun içindir ki, anne-babalarımızın hayır dualarını almalıyız. Anne-baba duasını ganimet bilmeliyiz.


            Cefakâr ve fedakâr annelerimizin nice sıkıntılarla evladını karnında taşıdığı zorlu süreci dile getiren bir âyet-i kerimede: “ Biz İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir.Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır…”(5)

“Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar.Deki: maldan harcayacağınız şey,Ana-baba, akraba, yetimler, yoksullar ve  yolcular için olmalıdır.Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir.”   (6)

Kime infak edeceğini soran kimseye Resulullah Efendimiz (s.a.s.), (Kendine, ana-babana, sonra hanımına ve çocuklarına, hizmetçine bundan sonrasını da artık sen bilirsin) buyurdu. (Nesai)

Malumunuz meşhur bir hadis-i şerifte:”Cennet annelerin ayakları altındadır.” Bir başka hadis-i şerifte:”Allah ve Resûlun’den sonra en çok sevilmeye layık olan kimdir sorusuna,Peygamberimiz(s.a.s.) ilk olarak annendir,ikinci olarak annendir,üçüncü olarak annendir,dördüncü olarak ise babandır.”buyurmuşlardır.

 

            Öncelikle kendi annemin,babamın ellerinden  saygıyla öpüyorum.Bizler için yaptıkları için gönülden teşekkürler ediyorum.Allah (c.c.) onlardan razı olsun.Anne-Babamın şahsında, hayatta olan tüm anne-babaların da ellerinden öpüyorum.Ölenlere Rabbim Rahmet eylesin.Hayatta olanlara da sıhhat ve âfiyetler dilerim.

(1)İsrâ Sûresi âyet:23

(2) Tirmizi

(3) Buhârî

(4) İbn Mâce

(5) Lokman Sûresi:14

 

(6) Bakara Sûresi âyet:215

www.omerlutfiersoz.blogcu.com

483
0
0
Yorum Yaz