BERÂT GECESİ

2009-08-05 10:04:00


Berât Gecesi, Kameri takvimin 8. ay'ı olan Şaban'ın 15. gecesidir. Yani bugün 5/6 Ağustos Çarşamba'yı Perşembe’ye bağlayan gecedir.

Berat kelimesi, sıkıntıdan, borçtan, suç ve cezadan kurtulmak, beri olmak anlamına ge­lir.Berâet kelimesinin kısaltılmış şeklidir. tosir. Yani bugün 5/6 Temmuz

Berât Geceside, günahlardan, işlenen manevi suçlardan kurtuluş beratının yazılıp verildiği bir gecedir.

Bu gece Müminler mağfirete ererler ve günahlardan temizlenirler. Yüce Allah (c.c.) bu gecede, dili ve kalbi ile kendisine yöne­lenleri ve kendisinden bağışlanmalarını İs­teyenleri, affetmekte ve bağışlamaktadır. Yeter ki, Müslüman tam bir dil ve gönül bağı ile Al­lah (.c.c)'a yönelmiş olsun.

Bu gece, her insanının mukadderatının tayin edildiği bir dönüm zamanıdır. Peygam­berimiz Hz. Muhammed (s.a.v.): “Esirge­yenlerin en merhametlisi olan Cenab-ı Al­lah, Şaban ayının 15. gecesi kullarına keremi ve lütfü ile tecelli eder. Müminlerin günah­larını af buyurur. Kafirlere mühlet verir.” bu­yurmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Mu­hammed (s.a.v.), çok feyizli ve bereketli olan bu geceyi uyanık bir şekilde geçirmemizi bize tavsiye ediyor ve şöyle buyuruyor.: “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu za­man, O geceyi ibadetle ihya ediniz ve gündüzünü de Oruçlu geçiriniz. Çünkü Allah’u Taela O gece güneş doğuncaya kadar dünya alemine rahmet nazarı ile tecelli eder ve buyurur ki : “Yok mudur bağışlanmak is­teyen, bağışlayayım? Yok mudur rızk isteyen, rızıklandırayım ? Yok mudur hastalıklarına şifa isteyen, şifasını vereyim? daha ne gibi dilekleri olanlar varsa istesinler vereyim”

Şu halde bizlerde Peygamberimizin bu ikaz ve buyruğuna kulak açıp gönül vererek, bu ve benzeri geceleri namaz kılıp, Kuran-ı kerim okuyarak, dua ederek. Yüce Allah’ımızdan bağış dileyerek, gündüzlerini de oruç tutarak geçirmeliyiz. Aynı zamanda bu gece bir Muhasebe gecesidir. Bütün sene içinde işlenen sevap ve günahların Muha­sebesini yapmalıyız. Bunun için bu mübarek geceyi tövbe ve istiğfar, taat ve ibadetle ge­çirmek kazançlarının en iyisidir. Bu geceye mahsus, kesin bir ibadet şekli yoktur. En doğrusu, ihlası tam olmak üzere, kaza namazı borcu varsa, kaza namazı kılmak, yoksa dilediği nafile ibadetlerde bulunarak istiğfar edip Cenab-ı Allah'a yalvarmak, Kuran-ı kerim okuyup v.b. ibadetlerle dopdolu olmak gerekir.

Bir hadis-i Şerifte: “Şa’ban ayının on beşinci gecesi ile iki bayram gecesi ibadette bulunanın kalbi ezeli nûr ile parlar.” buyrulmuştur. Bu gece hadiste belirtildiği gibi “Allah'ın azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana iltica ediyorum. Şanın yücedir.” diye dua edilmelidir. Ay­rıca fakirlere, darda kalmışlara, kimsesiz ye­timlere yardım elimizi uzatmalıyız. Ölüle­rimizi rahmetle anmalı, okuduğumuz Kur-an'ı Kerimden hasıl olan sevabı göndererek ruhlarını şad etmeliyiz.

Müslüman şirk koşmamalı ve kul hakkına girmemelidir. İçki müptelası olup, terk etmeyenler, akraba ile irtibatı kesenler, ana babaya asi olanlar, bu yanlışları devam ettirdikleri sürece affa kavuşmayacaklar, işledikleri amellerin sevap ve günahlarının  hangisi daha çoksa ona göre mükafat veya ceza verilecektir.  

Ehli Sünnet İtikadına göre, içki içen, cimrilik eden, kin güden, ana babaya isyan v.b. günahları işleyenlerin kafir olmayacağı beyan edilmiş,büyük günah işlemiş olacakları belirtilmiştir. İmanı sağlam ise günahlarının cezasını çektikten sonra kişi cennete girecektir. Sevapları günahlarından daha çok ise cehenneme girmez ve doğrudan Cennet’e gider denilmektedir.Fakat yapılan yanlışlar çoğaldıkça,amellerin yanlışlığı,İman’ın korunmasını da zorlaştırmaktadır.Bundan dolayıdır ki;Müslüman  Allah’ın emirlerine aykırı davranışlarını terk etmeli,pişman olup tövbe ederek kendini affettirmeye çalışmalıdır.

Cenab-ı Allah  Ümmet-i Muhammedi bu geceyi ihya edenlerden ve bu gecede yapılacak dualar hürmetine Berât eden Müslümanlardan eylesin. Bu gecenin Alem-i İslam’a hayırlara vesile olmasını da Cenab-ı Haktan niyaz eder,sıhhat ve afiyetler dilerim.

 www.omerlutfiersoz.blogcu.com

 

 

0
0
0
Yorum Yaz