CUM'A GÜNÜ VE ÖZELLİKLERİ (1)

2011-02-23 09:03:00

 

Cum'a kelimesi, " topluluk, toplanma" anlamına gelir. Dinimiz İslam’a göre Cuma, Müslü­manların bir araya gelip toplandığı ve birlikte İbadet ettiği günün adı olmuştur ki, bu güne mahsus olarak kılınan namaza da "Cuma na­mazı" denir. Cuma Müslümanların bay­ramıdır. Bunun içindir ki, Cuma namazı farz-ı ayındır. Cumanın farziyeti Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir.

 

Cenab-ı Allah Âyet-i Kerimelerinde: " Ey imân edenler! Cuma günü, namaza çağrıldığınız ( ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yer yüzüne dağılın ve Allah’ın lütfunden isteyin. Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz." buyurmuştur. (Cuma Sûresi Âyet: 9-10)

 

Cumanın farziyetine delalet eden bir Hadis-i Şerifte; "Bilmiş olunuz ki, Allah-u Teâlâ benim bu yerimde, bu günümde, bu ayımda, bu yılımdan kıyamet gününe kadar Cumayı size farz kılmıştır. Bunu küçümseyerek yahut inkâr ederek kim hayatımda yahut benden sonra terk ederse, ister onun adil idarecisi olsun, ister zalim olsun, Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin ve işine bereket verme­sin" buyurmuştur.

 

Cumanın önemine ve faziletine dair pek çok hadis-i şerifler zikredilmiş olup, her asırda Müslümanların ittifakı üzere de farziyeti sabit olmuştur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Efendimizin Medine'ye hicret buyurmaları ile Cuma'nın farz kılındığına dair âyet-i kerime nazil olmuştur. Hicreti esnasında henüz Medine ye varılmadan Kubâ’dan ayrıldıktan  kısa süre sonra, Peygam­ber (s.a.s.) Efendimiz, ilk Cuma namazını, Rebiûl-evvel ayının başlarında " Ranuna Vadisinde"  "Beni Salim" yurdunda kıldırmıştır.Bu vesile ile bu mekan Cuma Mescidi olarak anılmıştır. Cumanın şartları iki kısma ayrılır. Vücup şartları ve Sıhhat şartlarıdır.

 

Cumanın vücup şartları: Cuma na­mazının farz olmasının şartları demektir. Kendisinde bu şartlar mevcut olmayan kimseye Cuma namazı farz olmaz. O şartlar şunlardır: 1- Akıllı olmak. Delilere Cuma namazı farz değildir. 2- Baliğ olmak, çocuklara Cuma namazı farz değildir. 3-Erkek olmak, Kadınlara Cuma namazı farz değildir. Şayet,kadınlar, Cuma namazını kılarlarsa, öğle namazı üzerlerinden düşer. 4- Hür ol­mak. Kölelik halinde bulunanlara Cuma farz değildir. Fakat kılarlarsa sahih olur. 5-Vücut sağlığı olmak. Yürüyerek Camiye gidemeyecek kadar hasta olan ki ayağı ol­mayan, iki gözü görmeyen, kötürüm olan, takatsiz derecede yaşlı bulunan kimselere de Cuma namazı farz değildir. 6- Mukim ol­mak. Sefer hükmüne tabi olan yolculara Cuma namazı farz değildir. Fakat Cuma namazı kılabilirler ve imam da olabilirler.

 

Ayrıca düşman korkusundan yahut bir zalimin zulmü korkusundan, şiddetli yağmur ve fırtınadan tehlikeli soğuklardan dolayı da Cuma farz olmaz. Hapishaneler­deki tutuklulara da Cuma namazı farz ol­maz. Bulundukları bölgede Cuma na­mazına, kılındıktan sonra yetişen kimseler de tek başlarına onun yerine öğle namazını kılarlar.

 

Bir işveren,  Cuma na­mazına gidecek olan çalışanlarını engel­lememeli, gitmelerini kolaylaştırmalıdır. Şayet Cami uzak olur da, fazla za­man kaybına sebebiyet verilirse, Cuma namazına gidenlerin çalışamadıkları zamana isabet eden ücretlerinden is­tenirse kesinti yapılabilir veya mümkünse en güzeli ibadet için geçirilen süre  kadar  fazla çalıştırılır. Böylece hem işverenin, hem de çalışanın isteği yerine getirilmiş olduğundan, herkes daha mutlu olur. Bu mutluluk içerisinde de üretim artırılır.  Ama mutlaka Cuma namazına gitmek isteyenler gönderilmelidir. Bu Allah (c.c.)'ın emridir. Kulları bunu kısıtlamaya ve yasaklama hakkına kesinlikle sahip değildirler. Bizim inancımıza göre kim hangi inanca sahipse, inancını rahatça yaşayabilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır. Bu anlamda inanmış ve ibadetini yapmak isteyen bir Müslüman içinde gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır. Kısacası özgürlükler çerçevesinde kim neye inanıyorsa, inancının gereği ibadetlerini yapabileceği her türlü kolaylık sağlanmalıdır.

 

Cenab-ı Allah,  Ümmet-i Muhammed-i hakkıyla ibadet eden, Cumanın önem ve değerini bilen sa­mimi Müslümanlardan eylesin. Sıhhat ve âfiyetler dilerim.

 

               www.omerlutfiersoz.blogcu.com

 

 

 

 

0
0
0
Yorum Yaz