ENSAR VE MUHACİR KARDEŞLİĞİNİ KORUMAMIZIN ÖNEMİ

2017-07-12 14:56:00

      ENSAR VE MUHACİR KARDEŞLİĞİNİ KORUMAMIZIN ÖNEMİ

     Mekke’deki Müşriklerin, Müslümanlara karşı uyguladıkları eza ve cefaları arttırmış olmalarından dolayı Miladi 622 yılında Müslümanların, Mekke’den Medine’ye hicret etme izni Allah (c.c.) tarafından verilmiştir. Bu izin üzerine Mü’minler, Mekke’deki evlerini, tarlalarını bırakarak Medine ye hicret etmişlerdir. Günümüzde de; İnsanlıktan yoksun Zalim yöneticilerin ceberrut uygulamaları sonucunda son yıllarda, Suriye, Irak, Afganistan, Libya, Doğu Türkistan, Filistin, Mısır, Yemen, v. b. birçok ülkede zulümler artmış,  çocuk, kadın, ihtiyar demeden milyonlar, ya öldürülmüş, ya da yerinden yurdundan edilmişlerdir. Ülkelerini terk etmek zorunda kalıp, bizlere sığınan Muhacir kardeşlerimize, Yüreklerimizden taşacak büyük bir sevgi ile her sinede ölümsüz Ensar olabilmek, biz Mü’minlerin asli özelliği olmalıdır.

     Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara Muhacir, Muhacirlere, Medine de maddi ve manevi yönden her türlü desteği veren, yardım eden Müslümanlara da Ensar denir. Ensar ve Muhacirlerin sergiledikleri dostluk, kardeşlik ve fedakârlıkların tarihte eşi ve benzeri yoktur. Hicret; Mekke’den Medine’ye yapılan kutsal bir yolculuktur. Bu kutsal yolculuğun önemi çok büyüktür. Peygamberimiz Hz. Muhammed(s. a. s.) ve Ashabı, gerektiğinde, Allah (c. c.) Rızası için,  malların, canların tereddüt edilmeden, severek isteyerek verilmesi gerektiğinin en güzel örnekliğini, fedakârlıklarını göstermişlerdir. Son yıllarda, güzel Ülkemiz Türkiye; kurum–kuruluşları aracılığı ile bütün mazlumlara, mağdurlara maddi ve manevi desteği sağlamaktadır. Gerçek anlamda kardeş olduğumuzu, fertler olarak bizlerde göstermeliyiz. Elimizden gelen maddi ve manevi desteği sağlamalıyız. Her birimiz imtihan ediliyoruz. İmtihanı kazanmak için, maddi ve manevi yönden elimizden gelen desteği kardeşlerimize sağlamalıyız.

    İç ve dış düşmanlarımızın güzel ülke Türkiye'mizi karıştırmalarına izin vermeyelim. Her birimiz imtihan ediliyoruz. İmtihanı kazanmak için, maddi ve manevi yönden elimizden gelen desteği kardeşlerimize sağlamalı, en azından birer aileye sahip çıkmalıyız. Türkiye'mize sığınanların büyük çoğunluğunu, çocuklar, kadınlar ve ihtiyarlar oluşturmakla birlikte çok az sayıda da genç bulunmaktadır. Ziyaret ettiğim ailelerden gördüğüm kadarı ile ailelerine, akrabalarına, yani birkaç aileye genç veya orta yaşlardaki aile fertlerinden birer kişi temsilci olarak bırakılıp, ailenin ihtiyaçları için bütün işlerini takip etmektedirler. Ziyaret ettiğim ailelerden birçoklarının Babalarının Şehid olduğunu, bazılarının halen Suriye de bulunduğunu, üç, beş, yedi yetimle memleketlerini bırakıp, topraklarımıza bir nevi hicret ettiklerini gördüm. Onlara sahip çıkmak inancımızın gereğidir. Milyonlarca Müslüman bizler için dua etmektedirler. İçlerinden bir kaçının yanlışı var diyerek bu mazlumlara düşmanlık yapmak çok yanlıştır. Özgür Suriye Ordusunda görev almaları için Ülkemizde eğitip, donatarak savaşmaları için ülkelerine gönderilmektedirler. Suriye de, Irakta, öncelikle kendi güvenliğimiz ve aynı zamanda zalimlere karşı mazlumların yanında olduğumuzu da göstermek için bulunmaktayız.

     Âyet-i Kerimelerde: “İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır. Allah yapacaklarınızı hakkıyla görmektedir.”  “İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, (muhacirleri) barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek Mü’minler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır.”  (Enfal Sûresi âyet:72,74) “Müminler ancak kardeştirler.” (Hucurat Sûresi âyet:10) buyrulmuştur.

     Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.s.); ”Birbirinize buğzetmeyiniz, dünya menfaatlerine rağbet edip de aranızda fesat çıkarmayınız. Ey Allah (c.c.)’ın kulları kardeş olunuz” (Ahlâk Hadisleri C.1,No:400) buyurmuştur.

     Muhacirler, Ensar kardeşlerimiz bize, mal, mülk verip, iaşemizi temin ederek, barınacak yerlerimizi sağladı diyerek boş oturmamışlardır. Her biri elinden gelen gayreti göstererek, mümkün oldukça kimseye yük olmamaya çalışmışlar. Bunun en güzel örneği; Peygamberimiz Hz. Muhammed(s. a .s.)  tarafından birbirine kardeş ilan edilen, Sa’d bin Rebi (r. a.),  Abdurrahman bin Avf (r. a.)’a; "Ben mal cihetiyle Medineli Müslümanların en zenginiyim, malımın yarısını sana ayırdım" dediğinde,  Abdurrahman bin Avf (r. a.)’ın  verdiği cevap yapılan teklif kadar ibretlidir. "Allah  sana malını hayırlı kılsın benim onlara ihtiyacım yok Bana yapacağın en büyük iyilik, içinde alış-veriş yaptığınız çarşının yolunu göstermendir" diyerek, ticaretin merkezine giderek, ticarete başlamış, kısa zamanda Medine’nin sayılı tüccarları arasındaki yerini almış ve bir defasında, yaklaşık olarak 700 (yedi yüz) civarındaki develeri yükleri ile birlikte, Allah Rızası için tasadduk etmiştir.

     İslâm, Tevhid (birlik ) dinidir, mensuplarının da birlik ve beraberlik içinde olmalarını emreder. Müslümanların ırk, dil, renk, bölge ve benzeri unsurlarla bölünüp parçalanmamalarını,  Tevhid’in gereklerinden sayar.İnsanlık tarihinde birçok göç hadisesi olmuştur ama böylesine manalı, böylesine ulvî bir hicrete, böylesine can-ı gönülden sarılma, bir biriyle muhabbetle kaynaşma, kucaklaşmaya şahit olunmamıştır. Bu samimi kaynaşma neticesinde muazzam bir kuvvet doğmuş ve kısa zaman içerisinde bütün Arabistan her şeyiyle bu kuvvete boyun eğmek mecburiyetinde kalmıştır.

     “(İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur.” (Tevbe Sûresi âyet:100)

     Muhacir ve Ensar kardeşliğinin günümüzde de gerçekleşmesi için, Ülkemize sığınan Suriyeli, Iraklı, Somalili v. b. Kardeşlerimize gönülden sahip çıkmak zorundayız. İslâm kardeşliği bunu gerektirmektedir. Zalime karşı durup, zulme uğrayan, kim olursa olsun, hangi inançtan, hangi ırktan olurlarsa olsunlar onlara destek olmalıyız. Güzelim Ülkemizi yakıp yıkmak isteyen iç ve dış düşmanlara, zalimlere karşı çıkıp, mazlumlardan yana olmamız inancımız gereğidir.

     Muhacir ve Ensar’ın birbirlerini sevip yardım ettikleri gibi, günümüzde de biz Mü'minlerin, mazlum olan Muhacir Kardeşlerimize Ensar Olup, koruyup, kollayıcı, maddi ve manevi yardımcı olmamız duası ile sıhhat ve afiyetler dilerim.

     omerlutfiersoz@gmail.com

 

0
0
0
Yorum Yaz