FATİH VE FETİH RUHU

2013-05-29 09:25:00
FATİH VE FETİH RUHU |  görsel 1

FATİH VE FETİH RUHU

Malumunuz 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul fethedilmiştir. Fethin, bugün 560.Yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Bu Fetih, insanlık alemi için dönüm noktası niteliğinde büyük tarihi  bir hadisenin ifadesidir. Bu vesile ile Fatihi ve Fetih Ruhunu her zaman hatırlayıp, ecdadımıza layık nesiller yetiştirmek amacımız olmalıdır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Hadis-i Şeriflerinde: “Muhakkak İstanbul fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve   o’nu fetheden askerler, ne güzel askerdir.” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, C.4, S. 225) buyurmuşlardır.

Fetihle; Bizans’ın temsil ettiği zulüm, kölelik, hile, düşmanlık, ayrılık, ahlaksızlık gitmiş, yerine; Hak, Adalet, ahlak, hürriyet, insanca yaşama ve bilim gelmiştir. Fetihle karanlık bir sistem olan Ortaçağ kaldırılmış ve yerine  çalışmayı önemseyen, insanın ufkunu açan  yep yeni bir sistemle birlikte Yeni Çağ gelmiştir.İstanbul’un Fethi ile birlikte, Hakka, hakikate, ilme, ve adalete kapalı olan kapılar, topyekûn   hakikate açılmıştır.

Bizler, Fatihlerin torunları olarak elbette ecdadımızla şeref duyup, onları yad edeceğiz.  Şanlı tarihimizle ve ecdadımızla övünmemiz gerçekten çok güzeldir. Fakat hiçbir zaman yerimizde saymamalıyız, yeni  gönül fetihleri için Akşemsettinler, Fatihler yetiştirmek zorundayız. Gerçek çözüm herkesin bir Fatih, bir Akşemsettin olmaya çalışmasıdır. Arapçada fetih açmak; Fatih de açan demektir. Her fert kalbini ve Maneviyat aleminin bütün özelliklerini Allah(c.c.)’a açarsa, o zaman gerçek anlamda en büyük fetih olur. Tabii ki bu fetih, her meselenin başı olan kuvvetli ve sarsılmaz bir İman’a sahip olmayı gerektirmektedir. Mü ‘minin tahkiki imanı elde ederek, kulluk ile Allah’ın rızasını kazanması, böylece nefsini fethetmesi, İstanbul’un fethinden daha değerlidir.

Fatih İstanbul’u fethettiğinde, İslâm’dan beslendiği için çağlar üstü kararlar vermiş; Herkes inancında hürdür. Ben Hıristiyan’ı kilisesinde, Yahudi’yi sinagog ve havrasında, Müslüman’ı da camide görmek isterim” diyerek  günümüze de ışık tutmuştur. Günümüzde, İnsan Haklarına saygılıyız diyerek bir çok İnançlı insana zulmedenler, tarihin altın harflerle yazılıp uygulandığı Fatih’in uygulamalarını örnek alıp, uygulamaları sonucunda zalimliklerinden kurtulabilirler. Zulüm ile âbad olanların ahiri berbat olur. Hak ve Adalet’e sahip olanlar gerçek kurtuluşa ulaşır.

Fetih denildiği zaman olay, sadece surları devirme ve sancak dikme olarak anlaşılmamalıdır. Zira en büyük ve devamlı olan fetih; içimizdeki küfür, zulüm, isyan, ahlâki zaafiyet  v.b. kötü tavırları,davranışları yıkarak, Allah(c.c.)’a hakkıyla yönelip, kulluk bilinç ve şuuruna kavuşmakla mümkün olur. Ruh aleminde bu iç fethi, gerçekleştiremeyenler, dış alemde de Fatih olamazlar. Fatih Sultan Mehmet çok mükemmel bir eğitimle yetiştirilmiş, hem müspet, hem dini ilimleri ehil Hocalardan öğrenmiştir. Fetih kendiliğinden gelmemiştir. Fatih, İstanbul’un fethinden önce kendisinin bilgi ve birikimlerle dop dolu olması için çalışmış, iç fethini gerçekleştirmiş ve bu çalışmaları neticesinde,  Allah (c.c.), İstanbul’un Fethini nasip etmiştir.

                 FETİH  MARŞI

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;

Dağlardan çektirilen, kalyonlar çekilecek;

Kerpetenlerle sûrun dişleri sökülecek!

                   Yürü; hâlâ ne diye oyunda, oynaştasın?

                   Fâtih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!

Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden

Senin de destanını okuyalım ezberden

Haberin yok gibidir taşıdığın değerden

                   Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın

                   Fâtih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!

Yüzüne çarpmak gerek zamânenin fendini!

Göster: kabaran sular nasıl yıkar bendini!

Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini!

                        Şu kırık âbideyi yükseltecek taştasın;

                        Fâtih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın

Bu kitaplar Fâtih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır;

Şu mihrab Sinânüddin, şu minâre Sinân'dır;

Haydi, artık uyuyan destanını uyandır!

                          Bilmem, neden gündelik işlerle telâştasın

                          Kızım, sen de Fâtihler doğuracak yaştasın!

Delikanlım! işaret aldığın gün atandan!

Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan!

Sana selâm getirdim Ulubatlı Hasan'dan!

                       Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın;

                       Fâtih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!

Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin!

Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın!

Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın

                         Yürü, hâlâ ne diye kendinle savaştasın?

                         Fâtih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!           Arif Nihat ASYA

Bu önemli fetih gününde, Fatih Sultan Mehmet’i ve o’nun  övülmeye layık olan, Manevi önderlerini, kahraman Ordusunu minnetle, şükranla anarken, bütün Şehitlerimize Cenab-ı  Allah (c.c.)’tan rahmet niyaz eder , sıhhat ve afiyetler dilerim.

www.omerlutfiersoz.blogcu.com

omerlutfiersoz@gmail.com 

437
0
0
Yorum Yaz