İNSAN İÇİN ANCAK ÇALIŞTIĞININ KARŞILIĞI VARDIR

2011-08-17 01:10:00

 

Hem dünyevi ve hem de uhrevi anlamda başarılı olup, kurtuluşa erebilmek için çalışmak gerekmektedir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.  Hiçbir çalışma karşılıksız kalmaz ve yapılanlar boşa gitmez.

Cenab-ı Allah Âyet-i Kerimesinde:”İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”(Necm Sûresi âyet:39)buyurmuştur. Dikkat edilirse  sadece Müslüman için çalıştığının karşılığı  vardır denilmemekte genel ifade kullanılarak, İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyrulmaktadır.Bu dünyada ilerlemek için çalışan kim olursa olsun çalıştığının karşılığını alır.Onun içindir ki biz Müslümanlar hem bu dünya için hem de ahiret için çalışmalıyız.Bu dünya için çalıştığımızda da her alanda başarılı oluruz.Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde bu icatları ortaya koyanlar neden bizler olmayalım.Ahiret içinde İnancımızın gereğini yapalım. Hayatımızı ibadet ve taât içerisinde geçirelim ki gerçek kurtuluşa erelim, ahiret yurdunda huzura erenlerden olalım. Kafirler sadece bu dünya için çalışıp,gerçek alem için çalışmadıklarından dolayı orada ziyana uğrayanlardan olacaklardır.


Kuran_ı Kerim; dağlar,akarsular,gökyüzü,meyveler,sebzeler.Madenler v.b. özelliklerden bizleri haberdar etmektedir.Peygamberlere ikram olarak verilen mu’cizeler de bir yönüyle gaybî işaretlerin bilgisini vermektedir.Şöyle ki: Peygamberler, manevî birer önder oldukları gibi,aynı zamanda maddî sahada da önder durumundadırlar. Onlara verilen mu’cizeler, insanlık için adeta birer modeldir. Yani, Cenab-ı Hak Kur’an’da bunları zikretmekle, bunların benzerlerini yapmaya insanları teşvik etmektedir.Bazılarını gerçekleştiremese de en azından bu örnekler, ufkumuzun açılmasına,büyük düşünülmesine vesile olmaktadır.

Mesela, Hz. Süleyman’ın (kıssasında haber verildiği gibi)  gidişi ve dönüşü  birer aylık mesafeye , kısa sürede bir anda gidilip gelinmesi, (Sebe’ Sûresi,âyet: 12),(Kuşların Uçması) uçak gibi hızlı ulaşım vasıtalarına; Hz. Musa’nın asasıyla taştan su çıkarması (Bakara Sûresi,âyet: 60), sondaj aletlerine; Hz. İsa’nın en amansız dertlere şifa bulması, hatta ölüleri diriltmesi (Âl-i İmran Sûresi,âyet: 49), tıbbın son sınırına, yani âdeta ölüleri diriltme imkanına sahip olamayacaktır ama var olan hastalıkların ana nedenlerini tesbit edip çözüm bulabilecek seviyelere yükselmesine, Tıp alanında harikalar gösterip, en müzmin dertlere derman bulmasına; Hz. Davud için demirin yumuşatılması (Sebe Sûresi,âyet 10), demir-çelik’e bağlı sanayinin demirin yumuşatılmasıyla gerçekleşeceğine; Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması (Enbiya Sûresi,âyet: 69), ateşin yakmayacağı maddeler bulunup yangınlarda kullanılabileceğine işaret etmektedir.

Hz. Süleyman’ın Yemen’deki Belkıs’ın tahtını bir anda yanına getirtmesi ise, üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir olaydır. Hz. Süleyman, yanındakilere  şöyle der:

Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz O’nun tahtını bana getirebilir?”Cinlerden bir ifrit: “Sen yerinden kalkmadan önce onu sana getiririm” der... Kitabın bilgisine sahip olan biri ise: “Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm” der ve o anda tahtı hazır eder. (Neml Sûresi,âyet: 38-40)

Günümüz insanı sesi ve görüntüyü nakletmiş, fakat henüz eşyanın kendisini nakledememiştir. Bu ayet, böyle bir şeyin mümkün olduğuna işaret etmektedir. Nitekim kurgu bilim sahasında çalışanlar “ışınlama” adını verdikleri böyle bir harikayı, şimdilik hiç olmazsa hayal âlemlerinde gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.

Kimbilir, belki de yakın bir gelecekte bu hususun da bilimsel olarak gerçekleşebileceğini göreceğiz.Bu örneklerden yola çıkarak çalışmamızın önemini,araştırma yapmamızın gerekliliğini anlayıp ve kavramamız olumlu sonuçların ortaya çıkmasına vesile olacaktır.Yeter ki bizler çalışalım.Bu bilgiler ışığında her birimiz ne yapabiliriz diye düşünüp vakit kaybetmeden elimizden gelen imkanları seferber etmeliyiz.

 

Hem dünyamızı güzelleştirmek, hemde dünyadaki nimetlerden nasibimizi almamız için çalışmalıyız.Ayrıca ebedi hayatımız için kulluk görevimizi en iyi şekilde yapıp,Allah (c.c.)’ın  Rızasına nail olmalıyız. Yüce Mevla Cümlemizi hem dünya hemde ahiret için çalışıp,gerçek kurtuluşa erenlerden eylesin.sıhhat ve afiyetler dilerim.

               www.omerlutfiersoz.blogcu.com

3370
0
0
Yorum Yaz