İNSANIN YARATILIŞI VE EVRİM SAFSATASI

2009-03-25 09:53:00

 


Evrim teorisini ortaya atan Charles Darwinin sapık ve safsata, bilimsellikten uzak görüş ve düşünceleri, son günlerde ülkemizde,TÜBİTAK gibi saygın bir kurumun çıkardığı dergiden çıkarılması tartışılmaktadır.

            Malumunuz, TÜBİTAK tarafından 42 yıldır yayınlanan derginin mart sayısında yayımlanması için, Darwin ve Evrim Teorisi için ayrılan 15 (onbeş) sayfa ile birlikte konunun kapaktan verilmesi düşüncesi, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Ömer Cebeci tarafından uygun bulunmadığı için, taslak dergiden çıkarılmış, ve yayınlanmamıştır. Bu doğru olan yaklaşım sonucu; destek ve eleştiriler yoğun olarak yapılmıştır. Ülkemizdeki insanların % 95’i kesin olarak evrim teorisine inanmamaktadır. Darwinizmin beşiği olan İngiltere’de “The Guardian” gazetesinde yayınlanan bir kamuyu yoklamasında evrime inanmayanların oranı %75 dir. Yani Darwinin memleketinde evrimciler %25 lere düşmüşlerdir. İslam’ın dünyada en doğru bir şekilde öğrenilmesi ile Darwinizim, Metaryalizim v.b. bir daha ortaya çıkmayacak şekilde bitmektedir.

Ancak son olay göstermiştir ki sayıları çok az olmakla beraber etkin güç olmaya çalışanlardan Darwinin evrim teorisini benimseyen, maymun torunlarının kimler olduğunu da açıkça görmüş olduk. Bu kişiler bizim dedelerimiz fareler, babalarımız da maymunlar diyorlarsa buyursunlar öyle inansınlar.

Ancak bu hususu bilim ve İslam onaylamamaktadır. Sizin inancınız ve sizin dedeniz size bizim inancımız ve dedelerimiz de bize aittir.Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Darwinizim bilimsel değildir. Darwinizim safsatası bitmiştir.

İnsanın yaratılışı konusundaki ayetlerden bazılarının anlamlarını verip, bir çok ayetin de numarasını vermekle yetineceğim. Ayetlerde;

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da1 eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir.” (Nisa 1)

 “Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. (İnsan) eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir (gebe kalır) ve (bir müddet) onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah’a, “Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen, elbette şükredenlerden olacağız” diye dua ederler.” (A’raf 189)

“Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.” (Hicr 26)

“Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.” (Hicr 27)

“Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir “alaka”dan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir “mudga”dan yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki, bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.” (Hac 5)

“O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Furkan 54)

“İnsan, bizim kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir.”

“Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?”

“De ki: “Onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir.” (Yasin 77, 78, 79)

“O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden2 eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu sûretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (Şura 11)

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.” (Hucurat 13)

“O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.”

“Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı.”

“Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz!” (Secde 7, 8 , 9)

       İnsanın Yaratılışı ile ilgili  Sûre ve ayet numaraları:3/6; 6/2, 98; 7/11; 10/4; 16/70; 18/37, 51; 21/37; 22/5; 26/75-78; 30/20, 40; 31/28; 36/20-22; 37/11; 39/6; 40/57, 64; 41/21, 47; 42/11; 43/87; 45/3-4; 50/16; 51/56; 53/42-46; 55/1-4, 14-15; 56/57-59; 64/2-3; 67/22-24; 70/19-22, 36-39; 76/28; 78/6-8; 82/6-8; 86/5-8; 90/1-10; 91/7-9; 92/1-4; 95/1; 96/1-2

 İnsanın yaratılışının evreleri ile ilgili Sûre ve ayet numaraları: 2/28; 16/70, 78; 18/37; 22/5; 23/12-16; 30/20; 32/5-6; 36/68; 39/6; 40/67; 46/15;71/13-14; 75/36-39; 76/1-2; 77/20-23; 80/17-20

Darwinizim safsatasının 150 yıllık macerası bitmiştir. Allah (c.c.) bir şeye ol demek sureti ile yaratmaktadır. Güç ve kuvvet O’na mahsustur. Darwinizim bilimsel bir teori değildir. Tesadüfleri adeta ilah edinmektedirler. Şu unutulmamalıdır ki, tesadüflerin bile tesadüf edilmesi mümkün değildir. Bu batıl inancı Allah (c.c.)’a iman eden bir insanın savunması mümkün değildir.Son günlerde Yaşar Nuri Öztürk bu konuda da saçmalamakta,Darwinin evrim teorisini Kurandan aldığını ifade ederek gerçekleri saptırmaya çalışmaktadır.Allah,akıl,feraset ve hidayet nasip etsin.. Meleklerin cinlerin varlığına inanan diğer din mensupları ne diyecekler? Elbette onlar da evrimle var oldular diyemezler.

Evrim teorisini savunanlara şu soruyu soralım; “ Ara geçiş formu olan canlılara ait fosil gösterebilir misiniz?”elbette gösteremezler. Evrimi destekleyen tek bir ara fosil yoktur.Hiç bir zaman da olmayacaktır.

Darwinizmi reddeden ve yaratılışı ispatlayan yüz  milyondan fazla fosil vardır.Maymunların insanlara dönüştüğü gerçek değildir. Fakat bazı insanların ceza olarak Allah (c.c.) tarafından maymunlara dönüştürüldüğü gerçektir.

Allah (c.c.) cümle Ümmeti Muhammedi İslam’ı gerçek anlamda öğrenip, yaşamayı nasip etsin. Her türlü tehlikelerden ve sapıklıktan korusun.

0
0
0
Yorum Yaz