MEVLÎD KANDİLİ

2010-02-24 09:36:00
MEVLÎD KANDİLİ |  görsel 1

Önümüzdeki 14/15 Şubat Pazartesiyi Salı ya bağlayan gece, Mübarek Mevlid Kandilidir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Efendimiz dünyayı bu gece şereflendirmiştir. Peygamberimiz 20 Nisan (12 Rebiul-Evvel) 571 yılında Pazartesi günü sabaha karşı Mekke'de doğmuştur.

Ahmed b. Hanbel Müsnedinde İbn-i Abbas'tan şöyle rivayet eder: "Peygamber (a.s.) Pazartesi günü doğdu. Pazartesi günü Peygamber oldu. Mekke'den Medineye hicret için Pazartesi günü çıktı. Medine'ye Pazartesi günü geldi. Hacer-ül Esved'i Pazartesi günü kaldırdı" Peygamber Efendimiz(s.a.s.) Sünnetli ve göbeği kesilmiş olduğu halde doğmuştur. Peygamberimizin iki kürek kemiği arasında bir nişanesi vardı ki, ona Hatem-i Nübüvvet (Son Peygamber Mührü) ve Mührü Mübüvvet (Peygamberlik Mührû) denilir. Mevlid-i Şerifin yazarı Süleyman Çelebi (H. 812) Vesiletün Necat adlı kitabının Mevlid bölümünde bu doğum anını şöyle dile getiriyor:

       Amine Hatun Muhammed Anesi

       Ol sadeften doğdu ol dürdanesi

       Ol gece kim doğdu ol hayrül beşer

       Anesi anda neler gördü neler

       Dediler oğlun gibi hiç bir oğul

       Yaradılalı Cihan gelmiş değil

       Ol Rebiul-evvel ayın nicesi

       On ikinci gece isneyn gecesi

       Dedi gördüm ol habibin ânesi

       Bir acep nur kim güneş pervanesi.

Hazret-i Muhammed (s.a.s.)’in pek çok isimleri vardır. En Meş­hurları Muhammed, Ahmed, Mahmud, Mus­tafa, Sahibul Beyan, Sahibul Hatem ve benzeridir.

Peygamberimizin dedisi Abdülmuttalib kendisine Allah tarafından saadetli bir oğul İhsan buyurulduğuna dair bir güzel kaside söylemiş ve büyük bir ziyafet hazırlayarak Kureyş kavmini davet etmiştir. Bu davet sıra­sında kendisine, çocuğun ismini ne koydun? diye sorulmuş ve Muhammed Cevabını vermiştir. Ne için atalarının isimlerinden birini beğenip o ismi vermedin de Muhammed ismini verdin? dediklerin de, Abdul Muttalib'de "Gökte Allah'ın, yerde insanların onu övmelerini istediğim için!" demiştir. Za­ten bu mübarek Muhammed ismi, Ahmed ismi gibi çok hamd ve sena edil­miş, övülmüş,seçilmiş manalarını ihtiva eder.

İbn-i Sad'in ibn-i Abbastan rivayetine göre: Kureyza, Nadir, Fedek ve Hayber Yahudileri, Peygamberi­miz Hz. Muhammed(s.a.s.) Peygamber gönderilmeden önce,  Peygamberimizin sıfatını hicret edeceği yerin Medine olacağını,kitaplardan öğrenmiş bulunuyorlardı.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'in doğumun da bazı mühim hadiseler vuku bulmuştur. Peygamberimiz doğduğu gece  gökyüzünde yeni bir yıldız doğmuştur. Peygaberimiz doğdu­ğu zaman Yahudi âlimleri: "Bu yıldız doğdu­ğu gece, Ahmed (a.s.) doğmuştur!" demiş­lerdir.Pey­gamberimiz (s.a.s.) doğduğu gece, kisranın sarayından 14 Burç çatırdayarak yıkılmıştır. İranlıların bin yıldan beri hiç sönmeden yaktıkları ateşleri sönmüştür. Semâve vadesi, taşıp sular altında kalmıştır. Sâve gölü kurumuş, Kâbedeki putlar yıkılıp kırılmıştır.Kısacası yeryüzün de fevkalade değişiklikler meydana gelmiştir.

Bu Mübarek Mevlid Kandilini boş geçirmemeliyiz. Bu geceyi bol bol Kur'an-ı Kerim okumak, ibadet ve taat yapmakla değerlendirmeliyiz. Bu gecede bol bol dua ve ni­yazda bulunarak  Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.s.)’in ahlakını kendimize örnek alarak, O’nun gibi yaşamak için çaba sarf etmeliyiz.O’nun her gün evimize misafir geldiğini düşünerek İslam’a uymayan davranışlarımızdan uzak durup,bizden razı olacağı işleri yapmalıyız.

Bizim için önemli olan, insanlığı kurtuluşa, medeniyete, ilme, irfana ve adalete götüren o Yüce Peygamberimizin, mücadele, ahlâk ve fazilet dolu hayatını bilmek, örnek almak ve yaşamak olmalıdır.

     Cenab-ı Allah, Cümle Ümmet-i Muhammedi bu geceyi hakkıyla değerlendirip Peygamberimizin  yolunda giden,O’nu örnek alan şuurlu Müslümanların zümresine ilhak eylesin.Mevlid Kandilinizi tebrik eder,sıhhat ve afiyetler dilerim.

 

www.omerlutfiersoz.blogcu.com

0
0
0
Yorum Yaz