MİRAÇ GECESİ

2009-07-15 09:04:00

 

 

           Önümüzdeki Pazarı Pazartesiye bağlayan 19 temmuz gecesi  Miraç  Kandili’dir. Bu vesile ile Miraç Kandilinizi tebrik eder, Alem-i İslam’ın her iki cihanda kurtuluşuna vesile olmasını yüce Mevla’dan niyaz ederim.

 

            Miraç’ın lügat manası, yükselmek, yukarı çıkmaktan kinayedir. Recep ayının 27.gecesi Miraç hadisesi vuku bulmuştur. Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.) gecenin bir anında, Mescidi Aksa’dan Cenab-ı Hakkın dilediği yüksekliğe çıkarılması hadisesine Miraç denir. Bir de İsra (gece yürüyüşü) vardır ki, Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in Mekke-i Mükerremedeki, Mescid-i Haramdan, Mescid-i Aksaya kadar olan yolculuğuna, “gece yürüyüşü” denir. Bu, gece yürüyüşü (isra) hadisesi Kuran-ı Kerim ile sabittir. İsra suresindeki 1.ayeti kerimede: “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye Muhammed kulunu Mescidi Haramdan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. O, gerçekten işitendir, görendir” buyurulmuştur.  

            Miraç, Mescid-i Aksa’dan başlayıp, göklere oradan da Cenab-ı Allah(c.c.)’ın dilediği yerlere Habib-i Edibini yükselterek O’na kudret ve Azametine delalet eden ayetleri göstermesidir ki, meşhur hadis-i şerif ile sabittir. Bu hadiseyi Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.) şöyle anlatmaktadır: “Öyle bir müstevaya çıkarıldım ve öyle makamlara yükseltildim ki, kainatın mukadderatını yazan kalemlerin gıcırtılarını işitiyordum”

            Miraç gecesi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in Cenab-ı Allah’ı gördüğü sabittir. Merhum Elmalı’nın tefsirinde: Resulü Ekrem, sahradan semaya miraç denilen asansör gibi yukarı çıkma aleti ile çıkmıştır. Burak ile yolculuğunun belli bir bölümünü gerçekleştirmiştir. Semadan sidreye Cebrail(a.s.)’ın kanadı ve daha ileri refref ile gitmiştir.

            “Allah(c.c.)’ın huzurunda; Peygamberimiz (a.s.) öncelikle, dil, beden ve mal ile yapılan ibadetlerin hepsi Allah(c.c.) içindir” demiştir. Buna cevaben de Allah(c.c.) tarafından: “Ey Nebi-i Zişan! Sana selam olsun! Rahmetim ve Bereketim de senin üzerine olsun!” buyurmuştur. Resulullah(s.a.v.) Efendimiz,Ümmetinin de bu şereflerden istifade etmesi için: “Rabbimizin selamı, bizim üzerimize(bütün peygamberlerin üzerine) ve Allah’u Teala’nın bütün Salih kulları üzerine de olsun” diyerek Ümmetini ne kadar çok sevdiğini göstermiştir.

            Beş vakit namaz Miraçta farz kılınmıştır. Namaz müminin miracıdır. Peygamberimizin Hz.Muhammed (s.a.v.) miraçta peygamberlerle görüşmüş, cennet ve cehennemlikler kendisine gösterilmiştir. Hz.Muhammed (s.a.v.) Efendimiz “Miraçta cennet ahalisinin çoğunluğunun fukara, cehennemdekilerin ise kadınlar ve zenginler olduğu gördüm” buyurmuştur. Ayrıca, gıybetçinin kendi kollarını yediği ve bakırdan tırnakla yüzünü yırttığı da görülmüş ve rivayet edilmiştir.

            Miraç olayı, gaybe inananlarla, İman etmeyenler için bir imtihan olmuştur. Zira İsra süresi 60. ayette: “Hani sana: “Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır” demiştik. Sana gösterdiğimiz o görüntüleri ve Kuran’da lanetlenen ağacı, ancak insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkuturuz da, bu onlara, büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamaz” buyurulmuştur.

            Müfessirlerin çoğunluğuna göre, ayetin “görüntüler” ile tercüme edilen “rüya” kelimesi, Hz.Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in, Miraç gecesindeki müşahedeleridir. “Kuranda lanetlenen ağaç” ise, cehennemdeki “zakkum ağacı”dır.

            Peygamberimiz (s.a.v.) Miraç haberini verdiği gün, Mekke müşrikleri inanmayıp, Mescid-i Aksa’nın şeklini, yoldaki  kervanların durumlarını sormuşlar, Peygamberimiz de hepsini birer birer haber verdiği halde, o kafirler inanmamışlardır. Miraç olayı Hz.Ebubekir (r.a.)’a sorulduğu zaman hiç düşünmeden ve tereddütsüz olarak derhal kabul edip inanmıştır. “Hz.Muhammed (s.a.v.) söylüyorsa doğrudur” demiştir. Sadakat böyle olmalıdır…

              Bu geceye mahsus özel bir ibadet yoktur. Ancak on iki rekat nafile namaz kılmak müstahsen görülmüştür.Her iki rekatte bir selam ile namazın tamamlanmasından sonra yüz kere: “Sübhanallahi velhamdulilllahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” demeli, yüz kere istiğfar, yüz kere salat ve selam okunmalıdır. Gündüzünde de oruçlu olmak büyük sevaptır. Ayrıca bol bol Kuran-ı Kerim okumak, dinlemek, kaza namazı kılmak v.b. ibadet ve taat içerisinde bu geceyi ihya ederek, manevi kıymetinden faydalanmalıyız.

              Cenab-ı Allah (c.c.) Ümmed-i Muhammedi, hakkıyla bu geceyi ihya edenlerden eylesin! Sıhhat ve afiyetler dilerim.

 

0
0
0
Yorum Yaz