MÜKEMMEL CANLI ÖRNEK, EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED(S.A.S.)’İN DOĞUMU

2016-12-07 11:23:00
MÜKEMMEL CANLI ÖRNEK, EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED(S.A.S.)’İN DOĞUMU |  görsel 1

 

MÜKEMMEL CANLI ÖRNEK, EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED(S.A.S.)’İN DOĞUMU

     Malumunuz 11/12 Aralık 2016 Pazar’ı Pazartesiye bağlayan gece, Mübarek Mevlîd Kandilidir. Mükemmel canlı örnek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), dünyayı bu gece şereflendirmiştir. Peygamberimiz 20 Nisan (12 Rebiul-Evvel) 571 yılında Pazartesi günü sabaha karşı Mekke'de doğmuştur.

      Kur’an-ı Kerîmde: “ (Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya Sûresi âyet:107)  “(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Ali İmran Sûresi âyet:31), “ Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzâb Sûresi âyet:21) buyrulmuştur.

     Ahzab Sûresinin 21. Âyet-i kerimesinde, Hz. Peygamber’in, Allah’ın hoşnutluğunu kazandıracak davranışlarda bulunmak isteyenler için mükemmel ve canlı bir örnek, en büyük fazilet numunesi olduğu anlatılmaktadır. Böylece, Resûlullah’ın, hislerine mağlup insanları memnun etmek ve onlara pratik değerden mahrum birtakım nazarî kaideler öğretmekle görevli olmayıp, onun hedefinin, insanlığa amelî kaideler öğretmek ve bu kaideleri kendi yaşayışıyla izah ve tarif etmek olduğu anlaşılmış olmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.s.)’in tüm yönleri ile hayatı incelenirken bu nokta asla gözden uzak tutulmamalıdır.

      Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'in doğumun da bazı mühim hadiseler vuku bulmuştur. Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.s) doğduğu gece gökyüzünde yeni bir yıldız doğmuştur. Peygaberimiz doğduğu zaman Yahudi âlimleri: "Bu yıldız doğduğu gece, Ahmed (a.s.) doğmuştur!" demişlerdir. Peygamberimiz (s.a.s.) doğduğu gece, kisranın sarayından 14 Burç çatırdayarak yıkılmıştır. İranlıların bin yıldan beri hiç sönmeden yaktıkları ateşleri sönmüştür. Semâve vadisi taşıp sular altında kalmıştır. Sâve gölü kurumuş, Kâbedeki putlar yıkılıp kırılmıştır. Kısacası yeryüzün de fevkalade değişiklikler meydana gelmiştir.

       Bu Mübarek Mevlid Kandilini boş geçirmemeliyiz. Bu geceyi bol bol Kur'an-ı Kerim okumak, ibadet ve taat yapmakla değerlendirmeliyiz. Bu gecede bol bol dua ve niyazda bulunarak Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.s.)’in ahlakını kendimize örnek alarak, O’nun gibi yaşamak için çaba sarf etmeliyiz. O’nun her gün evimize misafir geldiğini düşünerek İslam’a uymayan davranışlarımızdan uzak durup, bizden hoşnut olacağı işleri yapmalıyız.

      Son dönemlerde, Kuran, bize yeter diyerek Sünnete düşman olan, Sünnet’i devre dışı bırakmaya çalışan zavallılar türedi. Kuranı Kerimde beş vakit namazdan bahsedilmekte olup, kaç rekât ve nasıl kılınacağını ise Sünnet’ten öğrenmekteyiz. Sünnet’i devre dışı bıraktığınızda namaz gibi en önemli bir ibadeti yerine getirme imkânından insanları mahrum bırakırsınız. Buna hakkınızda yetkinizde yoktur. Tabiri caizse Kuran-ı Kerim İslam’ın anayasasıdır. Sünnette yasaları hükmündedir. Mütevatir, Meşhur v.b. Senet ve metninde hiç tereddüt edilmeyen hadisleri görmemezlikten gelemeyiz. Sünnet hükümleri tabi ki Kuran hükümlerine aykırı olamaz. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) devre dışı bırakılırsa Kur’an-ı Kerim hükümleri de gereği gibi anlaşılıp, yaşanamaz. Sünnet düşmanlığı da asla yapılmamalıdır. Kur’an ve Sünnet, birbirinin alternatifi değil, etle tırnak, su ile toprak gibidir.   

     Bizim için önemli olan, insanlığı kurtuluşa, medeniyete, ilme, irfana ve adalete götüren o Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in, mücadele, ahlâk ve fazilet dolu hayatını bilmek, örnek almak ve yaşamak olmalıdır.  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in bize bıraktığı iki emanetten ilki olan Kur’an-ı Kerime, ikinci olarak bıraktığı Sünnetine sarılıp, İki cihanda da kurtuluşa erelim.

     Allah (c.c.), her birimize bu geceyi hakkıyla değerlendirmeyi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in yolundan gidip, O’nu örnek alarak, şuurlu Müslümanlar zümresinden olmayı nasip eylesin. Mevlîd Kandilinizi tebrik eder, sıhhat ve afiyetler dilerim.    

      omerlutfiersoz@gmail.com

 

0
0
0
Yorum Yaz