TEFEKKÜR ETMEMİZ DİLEĞİ İLE GÜZEL VE ÖZLÜ SÖZLERDEN BİR DEMET

2009-06-03 10:02:00

Bu haftaki yazımda,tefekkür etmemize yardımcı olacağını düşündüğüm güzel  ve özlü sözlerden oluşan bir demet sunmayı uygun gördüm.Ümit ederim ki yararlı olur.    Hatalar miras değildir, savunulmaya değmez.(E.Burke)Yol kesenler, Kuran’ı okuyup öğrenince yol gösterici oldular. (M.İkbal)Üç kişi bir sırrı saklayabilir. Eğer ikisi ölmüşse.(B.Fraklin)Dünya üç günlüktür. Dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarının geleceği belli değil. Öyleyse bugünün      kıymetini bil.Paylaşacak dostlarınız yoksa iyi şeylere sahip olmanın bir zevki de yoktur.Rüzgâr’a hâkim olamıyorsan yelkenlerini ona göre ayarla ve unutma ki hayat karşılaştığın güçlüklerle değil, gemiyi limana getirip getirmediğin ile ilgilenir.Yaşam yalnız geriye doğru anlaşılabilir; fakat ileriye doğru yaşanmaktadır.Zalim olanlar zayıf kişilerdir. Sevecenlik güçlülerden beklenir.Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekânın kullanılmasıdır.Dostun başarısına sempati duyabilmek, çok sağlam bir karakter gerektirir.Her zaman doğruyu söyle!.. Çünkü ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın.Kopan gülün dalında durması ne kadar zorsa, kırılan kalbinde onarılması o kadar zordur.Geldiğin zaman boşluk dolduran değil, gittiğin zaman yeri doldurulmayan ol!..Sevdalın, şu dağı del dese, koşar delersin,          İş Allah’a geldi mi, gücün yok, sendelersin…(Necip Fazıl Kısakürek) Hiç ölmeyecek gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız.(Hz.Muhammed (s.a.s.)İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da teşekkür etmez. .(Hz.Muhammed (s.a.s.)Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba &cc... Devamı

İSLÂM'DA DOĞAN VE GELİŞEN İLİM DALLARI

2008-12-23 10:51:00

       İslâm'da ilk olarak doğan ve gelişen ilim dalları şüphesiz, İslâm’i İlimler adı altında toplanan Tefsir, Hadis ve Fıkıh'tır, Kelâm İlminin bağımsız bir düşünce olarak gelişmesi daha sonra ki yıllarda olmuştur.       Tefsir, Kur'an-ı Kerim'in açıklanması yorumlanmasını konu edinen bir ilim dalıdır. Hadis'in   konusu ise, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sözleri ve bu sözlerin bir araya getirilmesi, sınıflandırılması, açıklanıp incelenmesidir. Fıkıh, başlangıçta İnanç konularını, her çeşit uygulama ile ilgili hükümler çıkarma işlemini ve aynı zamanda ahlâk konularını içine alıyordu. Daha sonra İnanç (İtikâd) konularını ele alan Kelâm ilmi gelişmiştir. Ahlâk konusunda da ayrı ayrı eserler kaleme alınmaya başlanmıştır. Böylece Fıkıh daha çok Kur'an ve Hadis’e dayanarak uygulama alanı ile ilgili problemleri çözen bir ilim dalı,kısacası İslam Hukuk sisteminin temeli haline gelmiştir. Fıkıh, insanın heline ve aleyhine olan işleri bilmesidir şeklinde tarif edilmiştir. Onun içindir ki helâlleri ve haramları bilmemiz gerekmektedir.       Müslüman dini vazifelerini yapacak kadar gerekli bilgiye sahip olması gerekmektedir. Meselâ; Müslüman’ın Namazını kılabilecek kadar gerekli olan dua ve sûreleri bilmesi farzı ayındır.Aynı şekilde namazın farzları,vacipleri,sünnetleri ile namazı bozan haller, se­hiv secdesi v.b. gibi unsurlarında bilinmesi farzı ayındır. Kısacası gerekli olan bütün bilgiler öğrenilmelidir.       Dini ilimlerin dışında, müsbet bilimlerde mevcuttur. İslâm dünyasında büyük bir geliş­me gösteren bilim dalllarının belli başlı olanları şunlardır: Matem... Devamı