Üç Aylar

2009-06-24 12:01:00

     Malumunuz (kamer) ay takvimine göre yılın yedinci, sekizinci ve dokuzuncu aylarından olan, Recep, Şaban ve Ramazan aylarına verilen isim üç aylardır. Bu gün de Recep ayının ilk günüdür. Bu vesile ile mübarek üç aylarınızı ve yarın idrak edeceğimiz reğaip kandilinizi tebrik eder, Alem-i İslam’a hayırlı olmasını yüce Mevlâ’dan niyaz ederim.

 

         Cenab-ı Allah tövbe süresinin 36. Âyet-i kerimesinde: “Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde Allah’ın koyduğu yasağı çiğneyerek kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle top yekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekûn savaşın ve bilin ki Allah, kötülüklerden sakınanlarla beraberdir” buyurulmuştur.

         Allah-u Teala gökleri ve yeri yarattığı zaman ayın hareketini öyle ayarlamıştır ki, ay sistemine göre bir yılda on iki ay meydana gelmiş ve bir yıl 355 gün olmuştur. Bu ayların isimleri şöyledir: Muharrem, Safer, Rebiul-evvel, Rebiul-ahir, Cemaziyel-evvel, Cemaziyel-ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce’dir. Ayet-i kerimede işaret buyrulan “haram aylar” Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. Tevbe süresinin 5. Ayet-i kerimesinde bu aylarda savaş yasaklanmıştır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Receb-i şerife, yani üç aylara girdiği zaman: “Ey Rabbim, bize Receb’i ve Şaban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” diye dua ettiği rivayet edilmektedir.

         Üç ayların içerisinde önemi çok büyük olan beş mübarek geceden dördü bulunmaktadır. Bunlardan ilki Regaip kandilidir. Recep ayının ilk Cuma gecesidir. İkincisi ise Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.) efendimizin, Allah (c.c.)’ın katına yükseldiği Mirac gecesidir. Mirac gecesi Recep ayının yirmi yedinci gecesidir. Üçüncü Berat gecesidir. Berat gecesi; Şaban ayının on beşinci gecesidir. Dördüncü ise; Ramazan- şerifin içinde olup, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesidir.

         Hz. Aişe (r.a.) den “Nebi (s.a.s.) Ramazan hariç hiçbir ayda Şaban’da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayını tamamıyla oruçlu geçirirdi” diğer bir rivayette: “Pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban’ı oruçlu geçirirdi” şeklinde rivayetler bulunmaktadır.

Ramazan-ı Şerif’te Ümmet’e Kuran ve oruç ile çok rahmet verildiğinden bu ay’a Ümmet-i Muhammed’in ayıdır denilmiştir.

Ramazan öyle bir aydır ki, evveli Rahmet, ortası Mağfiret ve sonu da Cehennemden azâd olmaktır.

           Rabbimiz bizleri ödüllendirmek için bazı gün ay ve geceleri diğerlerinden daha faziletli ve daha hayırlı kılmıştır. Unuttuğumuz kulluğumuzu hatırlayıp, tövbe ile yeniden yönelebilmemiz için, bunu vesile kılmıştır. Cuma ve bayram günlerinin de diğer günlere göre faziletleri çoktur. Ayrıca, Mevlid, Reğaip, Mirac, Berât ve Kadir gecelerinin de diğer gecelere fazilet bakımından üstünlükleri vardır.

İçinde bulunduğumuz bu mübarek ay, gün ve geceleri en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Cenab-ı Allah (c.c.) cümle Ümmet-i Muhammedi hakkıyla ibadet ve taâtı yapan şuurlu Müslümanlardan eylesin. Sıhhat ve afiyetler dilerim.

0
0
0
Yorum Yaz