ÜST DÜZEY YÖNETİCİLİK BELGESİ

2010-10-06 09:23:00

           Geçtiğimiz günlerde Üst Düzey Yöneticilik Belgesi konusunda öncelikle telefon açıp konuyu aktaran daha sonra mail göndererek bu konunun çözüme kavuşturulması hususunda ilgilenip yardımcı olmamı isteyen,Özel Şirket İşletmeciliği ve Resmi Kurumlarda  görev yapan Otogar yöneticileri, sorunlarının çözümü için  destek istediler.Aktaracağım sorun,yüz yüze görüştüğümüz Yöneticilerinde, ortak çözüm aradıkları bir husus idi.Uzun yıllar, Özel Şirketler veya Belediyelerce İşletilen Terminallerde Genel Müdür,Genel Müdür Yardımcısı,Şube Müdürü v.b.Üst Düzey Yöneticilik yapanların bu haklardan yararlanması gerektiğini aktarmışlardır.Hakikaten  Terminallerdeki şirketlerin uygulamalarını denetleyen,kurallara uymayanlara gerekli cezaların verilmesini sağlayanlar olduklarını aktarmışlar,Üst Düzey Yöneticilik Belgesinin esasen kendilerine verilmesinin adaletin tecellisi olacağını ifade etmişlerdir.

           Son yıllarda çok güzel açılımlar ve çalışmalar yapan Ulaştırma Bakanlığımız inanıyorum ki bu ve benzeri konumda olup mağdur olan üst düzey yöneticilerin hak ettikleri belgeyi kendilerine verirler.Hakikaten Cumhuriyet dönemimde ulaşım sektörü 80 yıl iki sahifelik yönetmelikle idare edilmeye çalışılmıştı.Bir çok sorun çözümsüz kalmıştı.2003-2004 Yıllarındaki 4925 sayılı kara yolu taşıma kanunu ve yönetmeliği yayımlandı.Uygulamada görülen aksaklıklar zaman içinde giderildi.Hakikaten olması gereken hükümler ihdas edildi.Bu sayede Mevzuatın ve uygulamanın büyük çoğunluğu Avrupa Birliği Kriterleri seviyesine yükseltildi.En önemlisi insanımız için olması gereken kurallar konularak.en güzel ve kaliteli hizmet alma dönemi başlamış oldu.Her taşıma sektörü için yetki belgeleri alma zorunluluğu getirildi.Yolcu,Eşya.Yük,Kargo v.b. alanlarda yetkililer verilen belgelerle belirlenmiş oldu.Denetimlerde bu belgeler kontrol edilerek yapılmaya başlandı.Bu sayede liyakati olanlar hizmeti verdi.Korsan olanlar devre dışı kaldı.

           Üst Düzey Yöneticilerin yazılı ve sözlü olarak aktardıklarını özetle sunmak istiyorum:

           “Karayolu Taşıma Yönetmeliği T1 işletmecilerine de Üst Düzey yönetici çalıştırma zorunluluğu getirmiştir.

            Yönetmelikte, sınavsız ÜDY 1 Belgesi alma şartları arasında; “halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğu şirkete ait başvuru sahibinin unvanını ve/veya temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren 25 Şubat 2006 tarihi itibari ile en az 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği” bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Birçok İl’in Otogarında da; şirket içi görevlendirmeler veya vekalet ile yıllarca üst düzey yöneticilik yaparak bil fiil Otogar işletmeciliği işi yürüten, ticaret sicil gazetesinde unvanı geçmediği için, veya Büyükşehir Belediyelerinin kendi İşlettiği Terminallerde uzun süre Şube Müdürü v.b. unvanla yöneticilik yapanlar ile aynı durumda olan Otogar yöneticileri de ÜDY  belgesi alamadıklarından  dolayı mağdur olduklarını ifade etmektedirler. 

          Uzun süre Üst Düzey Yöneticilik yapan,  Otogar İşletmecilerinin bahse konu belgeyi almaları Müktesep haklarıdır diye düşünüyoruz.. ÜDY 1 belgesinin Bakanlık çalışanlarına konulan süre gibi  Terminallerde Yöneticilik yapmış olanlara verilmesi için gereken yasal düzenlemelerin yapılarak mağduriyetlerimizin giderilmesi  gerekir”

“Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle daire başkanı, bölge müdürü veya daha üst unvanla görev yapmış olanlar ile Ulaştırma Bakanlığı baş müfettişleri ve hukuk müşavirlerine talep ettikleri ÜDY,

            Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü, bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlara talep ettikleri ODY” verilir hükmü yönetmelikteki değişiklikle sağlanmıştır.Aynen bu durum gibi Terminallerde asgari üç yıl görev yapan yöneticilere ODY, beş yıl görev yapanlara da ÜDY belgesi verilir hükmü yönetmeliğe eklenerek köklü çözüm getirilebilir denilmektedir.

         Ümit ediyorum ki yakın gelecekte mağdur olanların mağduriyetleri giderilir.ÜDY 1 belgesi bahse konu kardeşlerimize ve aynı konumda olan diğer üst düzey yöneticilere verilir.Bu hususta Bakanlık Yöneticilerine  verildiği gibi  belli bir süre  üst düzey yöneticilik yapan Otogar Yöneticilerine de verilir hükmü yönetmeliğe eklenerek bu mağduriyetler giderilmiş olur. Bu konuda  yakın gelecekte çözüm üretileceğine gerçekten inanıyorum.Sıhhat ve âfiyetler dilerim.

 

www.omerlutfiersoz.blogcu.com 

                                                                                             

 

358
0
0
Yorum Yaz