YALAN VE İFTİRA

2009-01-21 14:46:00

   
                                      
 

          Yalan,İftira ve Yalan yere Şahitlik Müslümanlar da bulunmaması gereken özelliklerdendir.Yalan ve İftira ile,gerçekler gizlenmekte şahsi menfaatler  ön plana çıkarılmaktadır.Olmayan bir şey sanki olmuş gibi anlatılmaktadır. Hayatta insanoğlunun çeşitli arzu ve beklentileri vardır. Bu beklentilerine bazen erişemeyebilir. Böyle bir durumda, bazı İnsanlar kendi kaderlerine razı olurken; bir kısım insanlar da arzu ettiklerini zorla elde etmeye çalışırlar. Bu bakımdan Yalan ve iftira, bir kimseyi,bir makamı veya bir şeyi elde etmek veya o şeyi başkalarından kıskanıp, zarar verme düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Her halükârda, dünya için önemli görülen bir şeylere sahip olma düşüncesinin  neticesinde yalan söylenip, iftira yapılmaktadır.

       Yalan ve İftira son derece kötü ve tahrip edici bir hadisedir. Hem iftirayı yapan ve hem de kendisine iftira edilen kimse için oldukça rahatsız edici bir tutumdur. İftira sonucunda insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağları zayıflar; dayanışma gücü ortadan kalkar. insanlar birbirine güven duymaz olurlar. Bu güvensizlik, bir toplumun sosyal hayatını tamamen felce uğratan yıkıcı bir etki yapar. Yalan ve İftira, toplumdaki güzellikleri yakıp bitiren bir ateş gibidir.Bununla beraber yalan yere şahitlik yapmakta en büyük günahlardandır.

 

Kur'an-ı kerimde de mealen buyurulu yor ki:
“Yalan söyleyenler, iftira edenler, ancak Allah’ın âyetlerine inanmayanlardır. İşte onlar, yalancıların tâ kendileridir.” (Nahl 105)

“Ey İman edenler!Adaleti titizlikle ayakta tutan,kendiniz,ana-babanız ve akrabanız aleyhi nede olsa,Allah için şahitlik eden kimseler olun.(Haklarında şahitlik ettikleriniz)zengin olsunlar,fakir olsunlar Allah onlara(sizden) daha yakındır.Hislerinize uyup adaletten sapmayın,(şahitliği)eğer,büker (doğru şahitlik etmez),yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız(biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”buyurulmuştur.

       İlk ayette yalan ve iftira edenlerin Allah’ın ayetlerine inanmayan yalancılar olduğu açıkça belirtilmiştir.Diğer ayette ise;İnsanları adaletten ayıran iktisadi,sosyal,psikolojik sebeplerin hepsi sayılarak insanlar uyarılmış,hükmeden veya şahitlik eden kimsenin yalnızca Allah korkusunun tesiri altında  hareket etmesi telkin edilmiştir.

       Yalan,İftira ve yalan yere şahitlik konularında Müslüman’ım diyen herkesin bu davranışlardan uzak durması açıkça belirlenmiştir.Daha bir çok Âyet ve Hadis-i Şeriflerde;yalan söylenmemeli, iftira atılmamalı ve Yalan şahitliğin yapılmaması gerektiği  kesin olarak bildirilmiştir.O zaman Müslüman’a düşen görev , asla yalan , iftira ve yalan şahitliğe tevessül etmemelidir.

       Hakkında somut bilgi ve belge bulunan konular da ise, yanlış yapanlara hak ettikleri cezalar verilmelidir.Ancak hiçbir bilgi ve belge yokken yalan ve iftira atanların bu olumsuzlukları da görmezlikten gelinemez.İslam’a göre,bir Müslüman’a iftira edipte isbat edemeyen müfteriye bu suçunun bedeli karşılığı, haddi kazf (yalan ve iftiranın cezası) olarak seksen sopa vurulur.

       Burada  belirtilen  ceza  çok önemlidir.Her önüne gelen dürüst,ahlaklı,kişilik sahibi insanlara iftira atıp onları rencide etmesinler diye koruyucu bir önlemdir.Yanlış yapan kim olursa olsun asla himaye edilemez.Somut bilgi ve belgeler onun cezalandırılmasını sağlar.

       Günümüz Müslümanlarının bir çoğunun bu konuda hastalıklı olduğunu görüyor,duyuyor ve öğreniyoruz.Bir çok  yerde fitne ve fesadın kaynatıldığı,şahsi menfaat ve beklentiler uğruna nasıl yalan söylenip,iftiraların atıldığı bilinen vaka-i adiye dendir.Ama şu kesinlikle unutulmamalıdır;Yalan ile İman kesinlikle bir arada bulunmaz.Bu konuda  da çok hassas olmalıyız.Yalan , İftira  ve Yalan yere Şahitlik gibi İslam’ın yasakladığı davranışlardan kaçınmalıyız.

      Müslümanlar gerçek manada kardeş olduklarını bilerek hareket etmelidirler.Bir binanın parçaları,bir bedenin uzuvları gibi olduklarını hatırlamalıdır.Müslüman, Müslüman kardeşinin  elinden,dilinden v.b.özelliklerinden  emin olduğu, bir kişi olmalıdır.

      Allah(c.c.) Ümmet-i Muhammedi  Yalan,İftira ve benzeri kötülüklere uğramak ve uğratılmaktan  korusun.Gerçek manada güzel ahlak sahibi olarak yaşamayı nasip eylesin…

 

 

 

0
0
0
Yorum Yaz